David Paas: Het voetbal zit in de lift

David paas is sinds een jaar voetballer af. Meteen sprong hij op de baan van commercieel manager bij KVC Westerlo. Hij doet het werk met hart en ziel en wil de club zowel op sportief als op commercieel en infrastructureel vlak verder uitbouwen. Paas weet heel goed waar hij aan begonnen is. “Sponsors die hun geld in het voetbal investeren, moeten ook een degelijke return krijgen,” merkt David op.


Onmiddellijk na zijn actieve carrière, op het einde van het voetbalseizoen 2004-2005, begon David Paas als commercieel manager bij de club waar hij met het sportieve kapte. “Ik kon kiezen om nog een jaar te voetballen of om een managementfunctie op me te nemen,” legt de voormalige aanvaller uit. “Liever had ik een combinatie van de twee gehad, wat de toenmalige coach Jan Ceulemans heel goed zag zitten. Maar de club wilde uiteindelijk direct iemand voor die functie. Als ik er toen niet voor koos, had ik de kans wellicht niet meer gekregen. En voorlopig heb ik er zeker nog geen spijt van gehad.”


 


Vanzelfsprekend wordt Paas nog steeds herkend. Meestal als voetballer, maar nu ook als manager. “Ik blijf voorlopig in het voetballerswereldje hangen. Mensen herkennen je, vroeger uiteraard als voetballer, maar nu ben ik commercieel manager en de meeste mensen weten dat blijkbaar wel. Op zich is er dus niet zoveel veranderd.”


 


“Mijn leven is wel veranderd. Als voetballer ken je perfect je dagindeling en zelfs wat er die week zal gebeuren. Nu ben ik meer afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden. Het gebeurt dat ik het nu ’s morgens veel drukker heb of dat ik ’s avonds later thuis ben. Mijn leven is dus veel onregelmatiger geworden.”


 


Paas werkt nu samen met Herman Wijnants, manager van de Kempense club. Terwijl Wijnants zich vooral toespitst op de Profliga en de onderhandelingen met de spelers, houdt Paas zich bezig met de commerciële zaken. David: “Alles wat te maken heeft met PR en business is voor mijn rekening.”


 


De ex-prof kreeg van Wijnants een open contract. Dat wil zeggen dat beide partijen de samenwerking kunnen stopzetten als zij niet tevreden zijn. Paas volgde na zijn voetbalcarrière geen specifieke cursus meer. “Tijdens mijn carrière studeerde ik eerst af als regent L.O. Nadien heb ik ook nog management gevold. Dat zijn twee A1-diploma’s en ik denk dat dat wel volstaat voor een commercieel manager,” lacht hij.


 


De omschakeling van de voetbalstiel naar commercieel manager was voor Paas niet zo zwaar. “Ik hield me tijdens mijn loopbaan ook altijd bezig met andere zaken. Nooit concentreerde ik me voor 100 procent op het voetbal. Zeker toen ik in België voetbalde vond ik het leuk om er enkele zaken bij te nemen. Ik hield me dan bezig met de familiezaak. Catering en andere horeca-activiteiten om preciezer te zijn. Omdat ik dat altijd van kortbij heb kunnen volgen, weet ik dus wel hoe het zakenleven er aan toegaat.”


 


Paas’ leven veranderde wel na zijn actieve loopbaan. “Als profvoetballer hoef je je enkel op je sportieve prestaties te concentreren. Nu zit ik eigenlijk aan de andere kant van de tafel. Ik moet er nu voor zorgen dat de spelers op tijd betaald worden en dat er genoeg geld binnenkomt om de budgetten te sluiten. Maar de grootste uitdaging voor mij is het infrastructurele gedeelte naar een hoger niveau te tillen.”


 


Regelmatig stapt de hij ex-prof ook binnen bij sponsors. “We maken een behoorlijke prospectie en kijken voor welke bedrijven we concreet iets kunnen betekenen. We maken dan een afspraak met hen en proberen er voor te zorgen dat de club een toegevoegde waarde geeft. Je moet er voor zorgen dat wat je aanbiedt aan de sponsors qua publiciteit en business, voor hen ook iets opbrengt. De tijd van liefdadigheid is voorbij. Elk bedrijf wil met zijn sponsoring een marketingdoel bereiken en dus moeten wij ervoor zorgen dat er een degelijke return is.”


 


“Bij ons betreft het vooral B2B, business-to-business, waardoor bedrijven makkelijker rechtstreekse contacten kunnen leggen met hun klanten. Bedrijven willen hun naambekendheid vooruit zien gaan als ze investeren in bijvoorbeeld shirtreclame.”


 


Bij de sponsors wordt niet alleen geredetwist over commerciële zaken, ook het sportieve komt aan bod. David: “Mensen die hun budget willen investeren in het voetbal hebben ook een grote interesse in de prestaties van het team dat ze sponsoren. Ze vragen ook naar onze sportieve ambities. De mensen waar we mee samenwerken weten intussen dat het financiële plaatje bij KVC Westerlo klopt. Dat is heel belangrijk. Ze beseffen dat er een goed beleid wordt gevoerd, en dat de club nooit financiële blunders maakt. Dat zorgt er voor dat sponsors een groot vertrouwen hebben in de club. Mensen kennen heel goed het product KVC Westerlo, ze weten welk management erachter steekt en ik denk wel dat ze die inspanningen van de club weten te appreciëren.”


 


David doet zijn job ontzettend graag. “Het is voor mij altijd een uitgangspunt geweest dat ik mijn werk graag doe. Iets wat je graag doet, doe je ook meestal goed. Tegen een behoorlijke prestatie staat uiteraard ook een degelijke vergoeding. Dat is logisch denk ik. Maar wat ik doe, primeert op de financiële beloning.”


 


De ambitie van Paas is om zich geleidelijk aan meer met de sportieve zaken te gaan bezighouden. “Ik wil ook het commerciële verder uitbouwen, want ik ben ervan overtuigd dat er wat dat betreft ook nog veel mogelijkheden zijn bij Westerlo,” merkt hij op. “De laatste studies tonen ook aan dat het voetbal in de lift zit. Mensen zien het steeds meer als een sociaal gebeuren. Het sportieve blijft uiteraard het belangrijkste element, maar verscheidene studies bewijzen dat het sociale aspect voor velen even belangrijk is. Het voetbal hééft ook een sociale functie. Daar willen wij de maatschappij graag in toeschieten. Er zijn enkele heikele punten die in het voetbal geneutraliseerd worden, zoals racisme.”


 


Tot slot vindt ook David Paas dat het Belgische voetbal moet ingrijpen. “De grote Europese voetballanden zullen wel altijd een stapje voor hebben op ons, maar wij moeten beginnen met de kaart van de jeugd te trekken. Beter het vertrouwen geven aan onze eigen jeugdspelers dan tweede- of derderangs buitenlanders aan te werven. We kunnen een grote sprong voorwaarts maken als we bekijken hoe we de jeugdopleidingen in ons land kunnen verbeteren.” 


 

Categorieën
Specials & Video

Antwoord

*

*

GERELATEERD