Interview Supportersfederatie Profclubs

De overkoepelende supportersfederatie van de Belgische profclubs zal voor veel voetballiefhebbers nog niet als muziek in de oren klinken. De SfP wil in de toekomst echter een dominantere rol spelen als vertegenwoordiger van ongeveer 160.000 supporters. Voetbalbelgie.be wil deze organisatie graag een duwtje in de rug geven. Het woord is aan Dirk Vos, voorzitter van de SfP. 


“De Supportersfederatie Profclubs of de SfP is een vzw,” vertelt voorzitter Dirk Vos. “De leden zijn de vertegenwoordigers van de supportersfederaties. Ze vormen de algemene vergadering. Uit de algemene vergadering wordt een raad van bestuur gekozen, dat zich bezighoudt met het dagelijks bestuur. Ze voeren ook de algemene beleidsbeslissingen van de algemene vergadering uit. De raad van bestuur wordt verkozen voor drie jaar.”


 


“Het ontstaan van de SfP heeft te maken met de nationale supportersfederatie, de NsF. Op die vergaderingen kwamen regelmatig problemen ter sprake die vooral met de eersteklassers te maken hadden, zoals veiligheid, wetgeving, ticketprijzen, het verschuiven van wedstrijden, enz. De vertegenwoordigers van enkele eersteklassers vonden het beter om een aparte federatie op te richten, om op een efficiënte manier de belangen van de supporters te kunnen verdedigen.”


 


“Vijf vergaderingen en anderhalf jaar later was de SfP een feit. Het initiatief kwam van de supporters van onder meer Racing Genk, Germinal Beerschot, Anderlecht, Standard, AA Gent en Club Brugge, met de steun en instemming van de supportersfederaties van Westerlo, Cercle Brugge, Lokeren, KV Oostende, Sint-Truiden, Beveren en Zulte-Waregem. Het SfP telt alleen de supportersfederaties van de profclubs als leden, maar de ploegen uit de lagere reeksen kunnen vrijblijvend beroep doen op onze expertise. Het zou immers jammer zijn om de deskundigheid, die je opgedaan hebt in een bepaalde problematiek, niet door te geven aan wie er naar op zoek is.”


 


“Supporters laten meedenken,


verantwoordelijkheid laten opnemen,


kan het voetbal alleen maar ten goede komen.”


 


 


“Alle mandaten in de SfP zijn onbezoldigd. Alle medewerkers doen dit vanuit de overtuiging dat voetbal iets van de mensen is. Er zijn naar schatting ongeveer 160.000 supporters in eerste klasse. De overgrote meerderheid daarvan wil voetbal zien, plezier beleven en sfeer maken op een aangename manier. Het zijn mensen die elke week hun ploeg steunen, vaak voor veel geld. Al die mensen worden ook geconfronteerd met beslissingen die hen aangaan: denk maar aan veiligheidsmaatregelen, de organisatie van het voetbal enz. Daar willen we over meepraten, want het zijn de supporters die weten waar de schoentjes wringen. Een goed voorbeeld hiervan was de fankaart. Iedereen wist dat het systeem zo lek zou zijn als een zeef. Dat is uiteindelijk gebleken.”


 


“Supporters laten meedenken, verantwoordelijkheid laten opnemen, kan het voetbal alleen maar ten goede komen. Het is zoals in het bedrijfsleven: wanneer alle betrokkenen effectief meepraten, draait een bedrijf beter, is de sfeer beter en voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het bedrijf. Bovendien vermijdt men veel energie te steken in zaken die niet functioneel zijn. En je moet veel minder investeren in de eenrichtingscommunicatie met supporters, omdat er communicatiekanalen ontstaan.”


 “Niets te zoeken op clubniveau”


 


Houden de overheid, voetbalbond en de clubs echt rekening met jullie inbreng? “Het is moeilijk na te gaan in hoeverre er rekening gehouden wordt met onze inbreng. Elke betrokkene heeft zijn taak, zijn opdracht en zijn agenda. Maar er wordt gepraat, dat is een eerste stap. We merken dat er wel degelijk punten zijn waar we invloed hebben. Meerdere ministeries nemen contact met ons op wanneer er iets wijzigt aan de regelgeving in het voetbal. Zo is er een dialoog geweest over verschillende omzendbrieven.”


 


“Wij hebben bij verschillende zaken kunnen aanvoeren waarom bepaalde maatregelen niet werkbaar zouden zijn. In een ander geval werd er nagedacht over maatregelen om overmatig drankgebruik op de bussen tegen te gaan. Tussen de mogelijke maatregelen zaten er enkele die het voor supportersclubs onmogelijk zouden maken om financieel verder te doen. Dat hebben we met gefundeerde argumenten kunnen aanbrengen. Een gelijkaardige dialoog hielden we over het eventueel invoeren van maatregelen om racisme te bestrijden. Men kan dezelfde doelstellingen hebben, maar wij weten uit de praktijk wat er kan werken en wat niet werkt. Op die manier hebben we zeker invloed.”


 


“De dialoog met de voetbalwereld komt langzamer op gang. De individuele voetbalclubs werken met hun eigen federaties. Dat is heel normaal. Daar hebben wij niets te zoeken. Wij houden ons bezig met cluboverstijgende onderwerpen, eerder structurele thema’s dus. Tijdens de vergaderingen over het Open Stadion, over de toegankelijkheid van de stadions voor personen met een handicap, over veiligheid en racisme, is er een dialoog met de voetbalbond en de Profliga. Er zijn echter thema’s waarvan we denken dat het beter is die ook bilateraal te bespreken, dus met de voetbaloverheden rechtstreeks. We merken een positieve evolutie, maar alles heeft tijd nodig, net als het structureel opzetten van een constructieve dialoog.”


 


“Elk land heeft zijn eigen dynamiek en karakter.”


 


Om meer te weten over de werking in het buitenland ging de SfP te rade bij de Engelse organisatie Supporters Direct. Meer dan honderd supportersfederaties zijn lid. Supporters Direct biedt administratieve en juridische ondersteuning en informeert de leden. Supporters Direct is een voorbeeld van een supporterskoepel die al lang aan het werk is en goed gestructureerd werkt. Vele voetbalclubs, voetbalinstanties en de politiek hebben goede banden met Supporters Direct en ondervinden de voordelen van een gestructureerde dialoog met een supporterskoepel. In Nederland en Frankrijk zijn er gelijkaardige verenigingen. In ons land zijn we zo ver nog niet. De ontwikkeling van de SfP zal hier uiteraard niet lopen zoals in onze buurlanden. Elk land heeft zijn eigen dynamiek en karakter. Maar we zijn op de goede weg.”


 


Bij voetbal hoort rivaliteit en eigen belangen. Dat merk je niet alleen in de stadions, maar bijvoorbeeld ook in de Profliga, de voetbalbond of de G14, de organisatie van de rijkste voetbalclubs. Kortom, hoe moeilijk is het om over de clubkleuren heen te werken?


 


“Dat valt eigenlijk heel goed mee,” merkt Dirk op. “De structurele problemen van de supporters in eerste klasse zijn gelijkaardig voor elke ploeg. De samenwerking verloopt vlot. Meer zelfs, we leren veel van elkaar. Er worden heel veel ervaringen uitgewisseld, afspraken gemaakt met betrekking tot supportersvragen en -grieven bij verplaatsingen, enz. Regelmatig doet er zich een klein probleem voor bij een verplaatsing, dat meteen opgelost wordt door contact te nemen met de vertegenwoordiger van de thuisploeg.”


 


“De slagkracht van de SfP gevoelig vergroten.”


 


“Om de twee tot drie maanden komen we samen voor de algemene ledenvergadering. Daar worden de problemen besproken, informatie uitgewisseld en worden standpunten bepaald welke we naar de overheid innemen. Op elke vergadering lichten we enkele inhoudelijke dossiers toe.”


 


“De SfP heeft structureel overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en met Intro (een werkgroep over voetbal en personen met een handicap). Er zijn regelmatig contacten met het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. De SfP zetelt in de jury van het Open Stadionfonds en de selectiecommissie van het Fair Play krediet.”


 


“We genieten niet van een zekere vorm van subsidiëring, we werken louter op basis van lidgelden. Er lopen wel gesprekken met enkele substantiële sponsors. Als we deze dossiers gunstig kunnen afronden, zal ook de slagkracht van SfP gevoelig vergroten.”


 


“Dit seizoen staan er enkele zeer belangrijke zaken op de agenda. Uiteraard kunnen we op dit ogenblik nog niet elke actie concreet toelichten. We werken bijvoorbeeld aan een brochure voor de supportersfederaties. Die brochure geeft wettelijke en praktische tips in verband met het statuut, de wetgeving, het decreet op de vrijwilligers, risico’s en wettelijke bepalingen i.v.m. aansprakelijkheid en het organiseren van verplaatsingen.”


 


“We zijn ook bezig met de samenstelling van een dossier met informatie en tips over racisme en racismebestrijding, waar we een inhoudelijk luik combineren met actiemogelijkheden en een luik rond fondsenwerving voor activiteiten. Deze map zal onder de leden verspreid worden, met de steun van de Koning Boudewijnstichting.”


 


Als je nog meer over SfP te weten wil komen, www.supportersfederatieprofclubs.be

Categorieën
Specials & Video

Antwoord

*

*

GERELATEERD