Van webmaster tot manager E. Aalst

VC Eendracht Aalst 2002 wil stilaan opnieuw de gloriedagen van weleer beleven. Met de bekeruitschakeling van STVV worden de ambities van de club alvast in de verf gezet. Geert De Ridder (31), clubmanager van Eendracht Aalst, speelt een grote rol bij de wederopstanding van de Ajuinen.


Geert De Ridder, die eerst als webmaster aan de slag was bij de Ajuinen, maakt sinds maart 2006, toen hij samen met Steven De Cock en Marc Schots de club overnam van het vorige bestuur, deel uit van het bestuur van de club. Voetbalbelgie.be wou wel wat meer te weten komen over dit bijzondere verhaal. 


Welke schoolopleiding heb je genoten?Geert De Ridder: “Ik behaalde het diploma van regent met als vakkencombinatie Engels-Duits-Aardrijksunde in de KHB, het huidige EHSAL, te Brussel.”


 


Welke professionele functie oefende je uit toen je nog webmaster van Eendracht Aalst was?“Net nadat ik afgestudeerd ben, heb ik eerst nog een tijdje gewerkt als commercieel kaderlid bij één van ’s lands grootste winkelketens. De voorbije acht jaar werkte ik evenwel als leerkracht secundair onderwijs.”


 


Wat vond de vriendin van de stap om als bestuurder bij Aalst aan de slag te gaan? Waren er risico’s aan gekoppeld?“Sinds de dag dat we elkaar leerden kennen wist mijn toenmalige vriendin, ondertussen mijn vrouw, dat voetbal en dan vooral Eendracht Aalst altijd wel een plaatsje zou hebben in ons leven. Dat het opnemen van een bestuursfunctie een ingrijpend gegeven zou zijn was meteen duidelijk, maar ze heeft me die kans gegund. Of het een risico was? Uiteraard heb ik samen met mijn collega-bestuurders de pro’s en contra’s van het bestuursschap bij aanvang op een rijtje gezet. We oordeelden echter dat we deze club desalniettemin niet konden laten teloorgaan en het besef van een totaalengagement primeerde dan ook op het afwegen van een mogelijk risico.”


 


Heb je de functie als webmaster onmiddellijk opgegeven toen je als bestuurder aan de slag ging?“Het spreekt voor zich dat mijn toenmalige collega-webmaster Pieter De Croock vanaf die dag het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening nam. Ik heb nog slechts een beperkte inbreng, maar goed besturen is eveneens delegeren en op het niveau van de website zit het alvast snor.”


 


Heb je zelf ooit geld in de club gestoken?


 


“Ik vergeef je de vraag omdat ze het stereotiepe gedachtengoed met betrekking tot bestuursvorming in sportclubs weerspiegelt. Het clubbestuur heeft als enig werkpunt een brede basis te creëren waardoor stabiliteit in de hand gewerkt wordt. Eendracht Aalst heeft geen mecenas en wacht er ook niet op. Bestuurders dienen in onze visie, ik durf ook in naam van de supporters te spreken, vooreerst mensen te zijn met een hart voor de club (lees ‘supporter’) die vanuit dit gevoel steeds beslissingen nemen in het kader van wat naar bestvermogen is voor de club.”


 


Hoeveel mensen werken er fulltime bij de club?“Om de structurele uitbouw te garanderen werken we sinds dit seizoen op managementniveau met twee fulltimers. Eendracht Aalst kan echter rekenen op een zeer uitgebreide schare vrijwilligers, gaande van secretariaatspersoneel tot stewards en kantinepersoneel.”
 


 


Wat is het statuut van de spelers? Lopen er profspelers bij?


 


“Onze A-kern bestaat grotendeels uit deeltijds betaalde sportbeoefenaars. Enkel aanvaller Nguekam is een profspeler. Er zijn 4 trainingssessies per week en op regelmatige basis worden er ’s namiddags technische trainingen ingelast voor de spelers die zich kunnen vrijmaken.”


 


Ondertussen is jullie budget gegroeid tot ruim een miljoen euro. Hoe komen jullie aan zulk budget zonder de weinige media-aandacht of zonder tv-rechten?“Wij hebben niet het gevoel dat er weinig media-aandacht is. Op regionaal niveau, waar je op dit moment het overgrote deel van de publiciteitswerving dient te situeren, is de belangstelling enorm. Ook vorig jaar kregen we nationale weerklank na het soeverein behalen van de titel in vierde klasse. Reeds voor aanvang van het vorige seizoen slaagden we erin de nog aanwezige sponsors te overtuigen ons project en gezamenlijke ambitie te ondersteunen. Zij zijn ons onvoorwaardelijk blijven steunen en werden het voorbije anderhalf jaar nog aangevuld met een hele resem nieuwe sponsors. In combinatie met een vlot draaiende fanshop, een tweewekelijks goed gevuld restaurant, de geslaagde uitbouw van een bijna te klein geworden clubcafé en een groeiende schare supporters, maakt dit dat Eendracht Aalst dergelijk budget moeiteloos rond krijgt en dan ook terecht aanspraak mag maken op de gestelde ambities.”


 


Is eerste klasse haalbaar voor een club of stad als Aalst?“Als ik op die vraag ontkennend zou antwoorden, dan mag zowat de helft van de huidige eerste klasse clubs het wel schudden…”


 


Zijn jullie jaloers op een club als Dender, die met beperkte mogelijkheden toch in eerste klasse voetbalt?“Jaloers niet, we genieten momenteel zelf van wat ons te beurt valt en timmeren gestaag aan de weg naar boven. Leven en laten leven is een moto waar we ons gerust kunnen in vinden. Er is ook geen reden om jaloers te zijn. Er zijn te weinig parallellen en ik heb niet het gevoel dat beide clubs in mekaars vaarwater zitten.”


 


Wat zijn de ambities dit seizoen nog?“De ambitie is, net als vorig seizoen, het behalen van de promotie. Tegen nieuwjaar zal wel duidelijk zijn wie onze rechtstreekse tegenstanders worden in het titeldebat. Inzake de ambities voor de beker dien je realistisch te zijn en niet uit het oog te verliezen dat de competitie primeert. Net als elke andere club uit lagere reeksen hopen we desalniettemin op een kaskraker waarmee ik niet op voorhand wil stellen dat we ons dan al gewonnen geven.”


 


Categorieën
Specials & Video

Antwoord

*

*

GERELATEERD