foto JM www.voetbalbelgie.be

Beerschot naar het BAS: “Wij eisen faire competitie”

De achterkamertjespolitiek in het Belgisch voetbal krijgt een steeds maar langere staart. Het regent klachten, bij het Belgisch Arbitragehof van de Sport of de Belgische Mededingingsautoriteit. Beerschot stapt nu ook naar het BAS.

“Beerschot eist een faire competitie en gelijke behandeling van alle clubs”, luidt het standpunt op het Kiel.

Beerschot stuurde vorige week een schrijven naar de Pro League over de reglementswijziging betreffende de speelgerechtigheid van de spelers van OHL en Beerschot tijdens de terugwedstrijd van de promotiefinale van 1B van het lopende seizoen 2019/2020. Die reglementswijziging werd niet gestemd en is ook niet in de notulen opgenomen. Dat valt niet in goede aarde bij de Antwerpse club.

Verder stelt Beerschot dat een reglementswijziging tijdens een seizoen de rechtszekerheid aantast. “Bovendien tracht de aanpassing de competitie te beïnvloeden waardoor het volgens de reglementen van FIFA, UEFA en KBVB overduidelijk de integriteit van de competitie aantast.”

“Aangezien Beerschot zich niet kan vinden in het antwoord van het management van de Pro League, en de poging tot bemiddeling door de Algemene Vergadering onder leiding van de voorzitter van de Pro League niet rechtsgeldig en nuttig kan plaatsvinden, heeft Beerschot de voorzitter van de Pro League op de hoogte gebracht haar geschil met de Pro League aan het BAS voor te leggen voor beslechting overeenkomstig de Pro League statuten.”

“Beerschot vraagt tevens arbitrage betreffende de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei 2020 dat Westerlo, als stok achter de deur, zou promoveren indien de terugwedstrijd van de promotiefinale niet zou kunnen gespeeld worden. De bedoeling om druk te zetten is duidelijk maar maakt het daarom niet reglementair. Bovendien gaat het ook in tegen simpele rechtsprincipes zoals rechtszekerheid en verworven rechten.”

De clubleiding verlangt van het BAS ook de solidariteitsbijdragen te bekijken. Werden die als drukkingsmiddel gebruikt wom een beslissing af te dwinge of om clubs te weerhouden naar het BAS of een andere rechtsinstantie te stappen.

Verder bekijkt Beerschot in welke mate de beslissingen van de Algemene Vergadering, waartegen Beerschot voorbehoud aantekende, clubs ongelijk behandelen en beraadt het zich ook hierin over verdere stappen. Zo wil de Pro League bijvoorbeeld voor een beperkt aantal clubs tot 40 competitiewedstrijden organiseren op een seizoen terwijl het grootste gedeelte van de clubs slechts 30 of in 1B slechts 28 wedstrijden afwerken. Dit leidt alleen maar tot nog meer ongelijkheid, tot te grote fluctuaties in het budget maar is ook een aanfluiting voor het profvoetbal.

Eén zaak is zeker: het spel zit nu helemaal op de wagen… Eerder kozen Antwerp, Excelsior Virton, Roland Duchâtelet, een aandeelhouder van Waasland-Beveren, supportersfederatie Waasland-Beveren, en ook de Wase club zelf voor verdere stappen.

LEES OOK: Positief advies, dan toch geen degradatie voor Waasland-Beveren? Positief advies, dan toch geen degradatie voor Waasland-Beveren?

Categorieën
Voetbalnieuws

Antwoord

*

*

GERELATEERD