foto DC | www.voetbalbelgie.be

Pro League stelt dat er wel beweging is na schandaal ‘Propere Handen’

Veel mooie beloften, weinig daden, zo luidt het oordeel van een aantal critici één jaar na de uitbraak van operatie ‘Propere Handen’. Voetbalclubs werken nog altijd samen met omstreden makelaars, het zou nog altijd een ‘Far West’ zijn in het Belgisch voetbal. De Pro League is het daar niet mee eens.

“De Pro League, de vereniging van de 24 profclubs, nam meteen haar verantwoordelijkheid en schoof drie pijlers naar voor: meer transparantie bij transacties in het voetbal, een sterke regulering van de makelaar en het opstarten van een dialoog met zowel de overheid als de sociale partners rond de fiscale en sociale regimes”, laat die vakorganisatie weten.

“Voor de eerste twee prioriteiten stelde de Pro League een Expert Panel aan onder leiding van Minister van Staat Melchior Wathelet, dat voorstellen van reglementering zou uitwerken en toetsen aan de complexiteit van wetgeving en bevoegdheidsverdeling op de verschillende niveau’s (regionaal, nationaal, Europees, internationaal, burgerlijk en binnen de UEFA en FIFA-reglementering). De dialoog omtrent de fiscale en sociale regimes gebeurde binnen een bijzondere werkgroep van het Paritair Comité, opgevolgd door de kabinetten van de Ministers van Sociale Zaken en Werk. Slechts twee maanden na de eerste publieke onderzoeksdaden in de Operatie Propere Handen stemde de Algemene Vergadering van de Pro League op 17 december 2018 unaniem de principes uitgewerkt door het Expert Panel goed, die focusten op de genoemde prioriteiten van meer transparantie en sterke regulering, met als meest genoemde exponent het Clearing House.

Met deze goedkeuring werd het mandaat van dit Expert Panel verlengd om reglementering te gaan uitwerken binnen het kader van de bestaande wetgevingen op zijn verschillende niveau’s. Het voetbal bevindt zich niet in een legaal en juridisch vacuüm, maar dient haar reglementering en procedures, net als die van elke andere sector, te toetsen aan bestaande wetgeving, een proces dat zeker in een context van verschillende beleids- en bevoegdheidsniveau’s veel tijd vraagt.

En jaar na de eerste huiszoekingen in de operatie Propere Handen werden wel degelijk belangrijke stappen rond zelfregulering gezet: •

  • Wijziging van het bondsreglement inzake wedstrijdvervalsing, zowel betreffende sanctionering als termijn, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Pro League op 12 september 2019.
  • Goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit van het ontwerp van reglementering rond spelersmakelaars uitgewerkt door het Expert Panel op 26 september 2019. Stemming van de reglementering op de Algemene Vergadering van december 2019. Invoering Clearing House voorzien voor 2020.
  • Verderzetting van de gesprekken met zowel de bijzondere werkgroep van het Paritair Comité als de vertegenwoordigers van het beleid inzake de aanpassing van het fiscaal en sociaal beleid.

“Uit respect voor de fans en de samenleving en het voetbal zelf, blijft het profvoetbal elke dag constructief met alle partners verder werken aan meer transparantie en regulering”, klinkt het bij de Pro League.

Categorieën
Voetbalnieuws

Antwoord

*

*

GERELATEERD